Vårt sjösäkerhetsarbete

Vårt systematiska sjösäkerhetsarbete för färjan och organisation säkerställs och certifieras enligt den internationella ISM-koden (International Safety Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention).

Färjan och utrustning underhålls systematiskt och genomgår kontinuerliga besiktningar och egenkontroller. Tillsynsmyndighet är Transportstyrelsen, vilken är den myndighet som tillser att rederiet uppfyller kraven enligt ISM-koden. Det borgar för att säkerheten ombord är den allra bästa!

Info om färjeleden

Ytteröfärjan

Ytteröfärjan (färja 62/314)
Färjan byggdes 1979 på Bohus varv
Färjan byggdes om 2006 på Hasslö båtvarv
Längd 28m Bildäck
Bredd 7m
Lastkapacitet 12 personbilar
Passagerare 60 st

Passagerarbåten Inez

Då Ytteröfärjan ligger stilla för underhållsarbeten eller är på varv trafikerar passagerarbåten Inez sundet. Båten tar 12 passagerare. Det finns även möjlighet att köra ombord cyklar, barnvagnar och rullstolar. Inez lägger till vid bryggorna bredvid färjelägena.

Historik om färjeleden

En landförbindelse hade länge varit aktuell och blev akut i och med att skolan drogs in. Då skulle man bli tvungna att inackordera barnen i Torhamn under veckorna och bara träffas hemma om helgerna. Det blev många möten där föräldrarna var drivande och man beslöt att trycka på myndigheterna för att få till stånd en landförbindelse.

Beslöts att bilda en vägsamfällighet.

1962

Meddelar kommunalnämnden att landstinget
skulle bidra till att anordna en färjeförbindelse.

1963
Kostnaden var 600 tkr varav merparten erhölls som statsbidrag. 100 tkr erhölls av landsting och kommun. Dessutom skedde en utdebitering på 21.170 kr från öns fastighetsägare.

Stadgarna i vägsamfälligheten antogs.

1963

Första färjan beställdes, den var begagnad och kom från Lysekil.

1964

Färjan togs i drift.

1965

Avsattes en fond för reparationer och underhåll.

1970

Ny färja beställdes.

1978

Ny färja på plats.

1979

Raststuga uppfördes.

1982

Upplöstes Ytteröns vägsamfällighet och Ytterön- och Hästholmens samfällighetsförening bildades.

1997

Breddades brobanken vid Lilla Sund.

1998

Infördes halvårskort samt beslutades om underlag för ombyggnad av förarhytten.

2001

Inleddes arbetet med finansiering av ny vaktstuga och ”möteslokal”.

2002

Färjan byggs om med ny förarhytt och motorsystem.

2006

Höjning av vägsträckan vid “Nya Bro”.

2008

Arbetsbåten Ellen införskaffas.

2009

Sjösättningsrampen byggs.

2014

Arbetsbåten Ellen ersätts med passagerarbåten Inez

2021
Färjeförare: 070-6663939
Färjelägret: 0455-58011
e-post: [email protected]
Ytteröfärjan
Ytterön 99
373 71 Torhamn

56° 5' 52.4" N, 15° 46' 58.5" E
Få viktig information om färjetidtabeller, förseningar och inställda avgångar direkt till din mobiltelefon.

För att prenumerera, fyll i ditt telefonnummer nedan och klicka på "Registrera".
© Copyright 2023 Ytterön Hästholmens samfällighetsförening