Regler

För dig som går eller cyklar ombord

Du är välkommen ombord först när lastning av fordon är färdig. Var
uppmärksam på fordon runt omkring dig! När du går av färjan väntar du till alla fordon har kört iland.

Placering av personbilar och mc ombord på färjan

Var beredd att köra ombord på vägfärjan så snart den har lagt till. Fordon släpps ombord i turordning, följ personalens anvisningar. Färjans besättning styr och planerar lastning och lossning med hänsyn till bland annat fordons storlek och vikt. Lastningen kan därför se olika ut från tur till tur. Du kan inte alltid köra av färjan i den ordning du körde ombord. Om du inte får några specifika instruktioner från färjeförarna kör du fram till bommen längst fram på färjan och fyller dom båda filerna växelvis. För att så många fordon som möjligt skall få plats är det viktigt att du kör fram till ca 0,5 m från fordonet framför. Färjeföraren kan välja att släppa förbi fordon som står bakom dig i kön för att kunna utnyttja färjans kapacitet maximalt och för att kunna fördela fordonens vikt optimalt. Se till att din motorcykel är parkerad så att den inte riskerar att falla omkull, om färjan kränger.

Släck all belysning och stäng av motorn

Färjans besättning och andra fartyg bländas lätt av ljus från fordon vid mörker. Släck därför all fordonets yttre belysning ombord på färjan. Kom också ihåg att använda parkeringsbromsen och stänga av motorn.

Var uppmärksam

Ombord vägfärjan finns även oskyddade trafikanter. Var uppmärksam på omgivningen och kör försiktigt. På färjan rör sig många trafikanter samtidigt. Var därför alltid uppmärksam

Regler och begränsningar för tung trafik.

Farligt gods

På vägfärjor gäller begränsningar för transport av ämnen som klassificeras som farligt gods. Det kan till exempel vara gas, sprängämnen, lättantändliga eller frätande vätskor.

Förare av farligt gods ska senast en timme innan avgång informera besättningen om transporten. Det gör du enklast på telefon 070-6663939 eller 0455-58011.

Farligt gods

Ombord på färjan finns det begränsningar för vikt och längd på fordon.

Tyngre fordon som exempelvis lastbilar, entreprenadfordon och bussar placeras i mitten av bildäcket enl färjeförarens instruktioner.

Förare av tunga fordon kontaktar färjeföraren före ombordkörning på tel. 070-666 39 39 eller 0455-580 11

Färjan och vägarna på Ytterön – Hästholmen är BK2 väg

Vid specialtransporter av tunga, långa och breda fordon kontaktas ledchefen minst 1 dygn i förväg på tel: 070-510 18 50 alt [email protected]

Skador ombord eller vid färjan

Det händer att trafikanter skadar sig själva eller sina fordon ombord eller vid lossning och lastning av färjan.

Precis som i övriga skadeståndsfrågor måste vi orsakat skadan genom vårdslöshet för att du ska kunna få ersättning. Vi ansvarar inte för skador som uppstår för att andra trafikanter inte visar hänsyn eller följer personalens instruktioner. Vi ansvarar heller inte för skador som kan uppstå om exempelvis en motorcykel välter på grund av att färjan råkar kränga till.
Färjeförare: 070-6663939
Färjelägret: 0455-58011
e-post: [email protected]
Ytteröfärjan
Ytterön 99
373 71 Torhamn

56° 5' 52.4" N, 15° 46' 58.5" E
Få viktig information om färjetidtabeller, förseningar och inställda avgångar direkt till din mobiltelefon.

För att prenumerera, fyll i ditt telefonnummer nedan och klicka på "Registrera".
© Copyright 2023 Ytterön Hästholmens samfällighetsförening